Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

ISO 50001 BS 16001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTLARI ARASINDAKİ FARKLAR YENİLİKLER NEDİR NELERDİR?

ISO 50001 ve BS 16001 Enerji Yönetim Sistemi her iki standardında da kapsam açısından benzerlikleri olduğu gibi; ISO 50001 enerji yönetimi için son ve en iyi uygulamaları tanımlar. Enerji arzı, ölçümü, dokümantasyonu, enerji kullanım raporu, enerji kullanan ekipmanlar, sistemler, prosesler içim tedarik ve tasarım uygulamaları konularına daha geniş değinir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ArGe ve yatırım faaliyetlerine daha çok ağırlık veren bir standarttır.

ISO 50001 ve BS 16001 Enerji Yönetim Sistemi her iki standardında temelde benzerlikler gösterir. İki Standard da maliyetlerin azaltılması, sera gazı salınımlarının azaltılmasını amaçlamaktadır. Bu benzerlikler karşın ISO 50001 daha geniş bir bakış açısı sunar. Enerji kullanımını temel alarak enerji kullanımının gözden geçirilmesi hedeflenmiştir. Örnek olarak enerji referans değeri ve enerji performans göstergeleri ISO 50001 standardı ile gelen yeniliklerdir.

ISO 50001 de yönetime daha fazla sorumluluk yüklenmekte, üst yönetim Enerji Yönetim Sistemine bağlılığını taahhüt etmeli ve desteğini sürekli olarak arttırdığını göstermelidir.
BS 16001 de enerji politikası genel olarak değinilirken, ISO 50001 de daha detaya inmekte, hatta enerji verimli ürün ve servis alımı gibi konulara değinir.

BS 16001 kuruluş enerji kalemlerini tespit edip, dokümante edip analizlere göre önem sırasına koymayı belirtirken, ISO 50001 de enerji profilinin çıkarılması, bu profile göre bir referans değer belirlenmesi ve enerji performansının göstergelerin değerlendirilmesi vardır.

ISO 50001 ve BS 16001 Enerji Yönetim Sistemi standartlarında Dokumantasyon, dokümantasyonların kontrolü üst yönetimin gözden geçirmesi, iletişim, gibi başlıklarda iki Standard birbirine paraleldir. 

ISO 50001 standardında de gelen bir diğer yenilikte, tasarım başlığıdır. Kuruluş, önemli enerji tüketen tesis, ekipman, sistem ve proseslerin, tasarım, modifikasyon, ve yenilenmesi konularını dikkate almalıdır.

ISO 50001 Belgesi Standardında Bir diğer yenilikte Enerji servisi, mal ve enerji satın alınmasıdır. Kuruluş, önemli enerji tüketen tesis, ekipman, sistem ve proseslerin, verimliliğin arttırmak için gerekli satın alımları göz önünde bulundurmalı ve öncelik vermelidir. Buna ek olarak, kuruluş, enerji kalitesine, kapasitesine, maliyetine ve çevre etkisine bakaraktan enerji satın alımını göz önünde bulundurmalıdır.

HIZLI BİLGİLENDİRME FORMU