Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Kalite Yönetim Sistemi ile Sürdürülebilir Başarı Nasıl Sağlanır

Sürdürülebilir Başarı Nasıl Sağlanır ?

Kuruluşlar, uzun dönemde, dengeli bir yolla, ilgili tarafların ihtiyaçları ve beklentilerini tutarlı bir şekilde karşılayarak sürdürülebilir başarıyı elde edebilir.

24644240

Bir kuruluşun ortamı sürekli değişir ve belirsizdir ve sürdürülebilir başarıyı elde etmek için üst yönetim aşağıdakileri yerine getirmelidir:

- Bir uzun dönem planlama perspektifine sahip olmalıdır,
- Kuruluşun bulunduğu ortamı sürekli olarak izlemeli ve düzenli olarak analiz etmelidir,
- İlgi alanı içindeki ilgili bütün tarafları tanımalı, bunların kuruluş üzerindeki muhtemel bireysel etkilerini
değerlendirmeli, ayrıca bunların ihtiyaçları ve beklentilerini dengeli bir biçimde nasıl karşılayacağını belirlemelidir,
- İlgili taraflarla sürekli olarak meşgul olmalı ve onları kuruluşun faaliyetleri ve planları hakkında bilgili kılmalıdır,
- Tedarikçiler, ortaklar ve diğer ilgili taraflarla karşılıklı çıkar ilişkileri tesis etmelidir,
- İlgili tarafların genellikle yarış içinde olan ihtiyaçları ve beklentilerini dengelemek için, müzakere ve
arabuluculuk da dahil olmak üzere, çok çeşitli yaklaşımlardan istifade etmelidir,
- İlgili kısa ve uzun dönemli riskleri tanımalı ve bunların etkilerini azaltmak için kuruluş için kapsamlı bir strateji ortaya koymalıdır,
- Gelecekteki kaynak ihtiyaçlarını tahmin etmelidir (kişilerinden beklediği yetkinlikler de dahil)
- Değişen durumlara çabucak tepki gösterme yeteneklerini sağlamak için, kuruluşun stratejisini elde etmeye uygun süreçleri tesis etmelidir,
- Mevcut plan ve işlemlere uygunluğu düzenli olarak değerlendirmeli ve uygun düzeltici ve koruyucu önlemleri almalıdır,
- Kuruluşta bulunan kişilerin kendi çıkarlarını öğrenmeleri için ve ayrıca kuruluşun hayatiyetini idame ettirmek için fırsatlara sahip olmalarını sağlamalıdır ve
- Yenilik ve devamlı iyileştirme için süreçler kurmalı ve idame ettirmelidir.

HIZLI BİLGİLENDİRME FORMU