Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

İş Sağlığı Güvenliği Yazılımı Yazılımları

ICTSERT 6331 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu uygulamaları ile ilgili 2 adet İş Güvenliği Yazılımı geliştirmiş olup bu yazılımlar aşağıdaki gibidir. 

 

1.İş yerleri için İsgrisk İş Güvenliği Risk Değerlendirme Yazılımı


Yeni Çıkan 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunun ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardının  gereklerinin online ve interaktif bir şekilde uygulanabilmesi için gerçekleştirilmiş bir Süreç Yönetimi yazılım ürünüdür.

Bu yazılımla; İş Yerlerinde Görev Yapan İş Sağlığı Güvenliği Uzmanları ve İş Yeri Hekimlerinin yapacağı işler daha kolay hale gelmekte Üst Yöneticiler açısından da Yapılması Gerekenlerin Takibi veya yapılmayan çalışmaların kim tarafından neden yapılmadığının tespiti kolaylıkla yapılabilmektedir.

 •  6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunun yükümlü tuttuğu tüm işlemleri gerçekçi bir şekilde yerine getirebilecek,
 •  Risklerinizi tüm ilgili tarafların katılımıyla değerlendirebilecek,
 •  Risklere ilişkin yapılacak faaliyetleri  ve durumlarını izleyebilecek,
 •  Acil Durum Planlarınızı otomatik olarak hazırlayabilecek,
 •  Kaza ve Olay Yönetimini tüm unsurlarıyla izleyebilecek ve dersler çıkarabilecek,
 •  Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Yönetimini kağıttan bağımsız şekilde kültür haline getirebilecek,
 •  Personel Özlük Dosyaları, Sağlık Muayeneleri ve İnsan kaynakları Eğitim uygulamalarını yönetebilecek,
 •  ISG Kurul toplantılarınızı  ve İç İletişim süreçlerinizi online olarak yürütebilecek,
 •  Dokümanlarınızı Kayıtlarınızı ve Arşiv Sisteminizi online kağıttan bağımsız şekilde yönetebilecek siziniz.

 

2.OSGB  İş Sağlığı Güvenliği Kurumsal Yönetim Yazılımı, 

Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin, Satış, Pazarlama, Tahsilat, Hizmet Yönetimi, Düzeltici Faaliyet Yönetimi, İç İletişim Yönetimi, Personel Sağlık ve İnsan Kaynakları Yönetimi ve Müşteri İlişkileri Yönetimi gibi  kendi kurumsal iş süreçlerini,  OSGB-İSG UZMANI-İŞ YERİ HEKİMİ-MÜŞTERİ  arasındaki ilişkileri ve iş güvenliği uygulamalarını anlık ve interaktif olarak yöneten bir Süreç Yönetimi yazılım ürünüdür.

BU YAZILIM İLE OSGB’LER ve MÜŞTERİLERİNİ TEK PLATFORMDA BULUŞTURUYORUZ.

      Bu yazılım ürünü ile, OSGB yöneticileri ve OSGB den Hizmet alan Müşteriler;

 •  Kağıttan bağımsız bir şekilde tekliflerini takip edebilecek ve analiz edebilecek,
 •  Müşteriler Bu sistem ile online olarak OSGB lerden 7/24 online hizmet alabilecek ve talepte bulunabilecekler
 •  Sözleşme şartlarını izleyebilecek,
 •  Müşteri iş paketlerini Proje mantığı ile planlayabilecek,
 •  İSG Uzmanlarının ve İş Yer hekimlerinin Proje ile ilgili görevlerini rahatlıkla planlayabilecek ve takip edebilecek,
 •  Müşteri Üst Yöneticilerinin hangi fabrikasında hangi tesisinde hangi biriminde ne tür hizmetler aldığını online olarak görebilmesi ve ayrıca sistem çalışmalarına katılabilmesi sağlanacak
 •  Müşterilerinin tahsilatlarını ve ödeme durumlarını izleyebilecek,
 •  Müşterilerin, 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunun uygulamalarına Risk Değerlendirme Acil Durum planlama İSG Kontrolleri  online olarak birebir  katılımını sağlayabilecek,
 •  OSGB ve Müşterileri Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Yönetimini kağıttan bağımsız şekilde kültür haline getirebilecek,
 •  OSGB ve Müşterileri Personel Özlük Dosyaları Sağlık Muayeneleri ve Eğitim İnsan kaynakları uygulamalarını yönetebilecek,
 •  OSGB ve Müşterileri İç İletişim süreçlerinizi online olarak yürütebilecek,

HIZLI BİLGİLENDİRME FORMU